Naročniku pomagamo:
_pri razlagi lokacijske informacije,
_pri tolmačenju gradbene zakonodaje in določil prostorskega akta,
_pri iskanju optimalne rešitve za gradnjo,
_pri svetovanju v zadevah, ki se nanašajo na upravne postopke v zvezi z gradnjo,
_pri pripravi obrazcev in vlog, potrebnih za upravne organe,
_pri komuniciranju z upravnimi organi,
_pri izvajanju arhitekturnega nadzora,
_pri iskanju gradbenega nadzornika in izvajalca del,
_pri pridobivanju uporabnega dovoljenja