Stanovanjska hiša s senčnico AD – odstranitev in novogradnja
Naročnik:            zasebni
Lokacija:              Ljubljana
Gradnja:              odstranitev obstoječega objekta in novogradnja stanovanjske hiše s senčnico
Faza:                    IDZ, DGD, (PZI, PID)
Leto projekta:    2019
Leto izgradnje:
Objekt:                enostanovanjska stavba –
                             vrsta: manj zahteven objekt, etažnost: pritličje + mansarda,
                             tloris: 9,30 m + 12,60 m,
                             streha: dvokapnica, naklon 30°
                             senčnica –
                             vrsta: enostaven objekt,
                             etažnost: pritličje,
                             tloris: 2,39 m x 4,64 m,
                             streha: ravna, naklon 2°