Stanovanjska hiša KŽ – SPREMEMBA GRADBENEGA DOVOLJENJA
Naročnik:             zasebni
Lokacija:              Mala vas
Gradnja:              sprememba gradbenega dovoljenja stanovanjske hiše
Faza:                    DGD
Leto projekta:    2020
Leto izgradnje:
Objekt:                enostanovanjska stavba
                             vrsta: manj zahteven objekt,
                             etažnost: pritličje + nadstropje + mansarda
                             tloris: 9,30 m + 15,00 m,
                             streha: dvokapnica, naklon 35°