Stanovanjska hiša BL –NOVOGRADNJA

Naročnik:            zasebni
Lokacija:              Ljubljana
Gradnja:              novogradnja stanovanjske hiše
Faza:                    PZI, PID
Leto projekta:    2018
Leto izgradnje:  2020
Objekt:                enostanovanjska stavba
                             vrsta: manj zahteven objekt,
                             etažnost: pritličje + mansarda,
                             tloris: 10,19 m + 12,14 m,
                             streha: dvokapnica, naklon 42°