Stanovanjska hiša AJ – LEGALIZACIJA, NADZIDAVA
Naročnik:            zasebni
Lokacija:              Veliko Mlačevo
Gradnja:              legalizacija obstoječe stanovanjske hiše in nadzidava
Faza:                    IDZ, DGD, (PZI, PID)
Leto projekta:    2020
Leto izgradnje:
Objekt:                enostanovanjska stavba
                             vrsta: manj zahteven objekt,
                             etažnost: klet + pritličje,
                             tloris: 7,62 m + 13,58 m,
                             streha: dvokapnica, naklon 40°