Izdelamo dokumentacijo za:
_legalizacijo neskladnega objekta v okviru dopustnih odstopanj od gradbenega dovoljenja,
_legalizacijo neskladnega objekta zunaj okvirov dopustnih odstopanj od gradbenega dovoljenja,
_legalizacijo nelegalnega objekta,
_legalizacijo neskladne uporabe objekta,
_pridobitev dovoljenja za »objekt daljšega obstoja«